FANDOM


BSAA (Bioterrorism Security Assessment Alliance, suomeksi Bioterrorismin turva-arvioliitto) on Lääkeyhtiöiden federaation perustama kansainvälinen organisaatio joka perustettiin Yhdysvaltain hallituksen pyynnöstä. BSAA on virallisesti Yhdistyneiden kansakuntien rahoittama organisaatio, ja sen päätarkoitus on ennaltaehkäistä ja taistella bioterrorismia vastaan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.