FANDOM


Barry Burton on BSAA:n neuvonantaja ja entinen STARS-erikoisjoukon jäsen. Hän oli STARS:issa vastuussa aseiden kunnossapidosta sekä jakamisesta ryhmälle.