FANDOM


Tohtori Kenneth J. Sullivan oli STARS:n Bravo-ryhmän tiedustelija. Hänellä oli myös tutkinto kemistinä.