FANDOM


Umbrellan johtohenkilökunnan koulutuskeskus oli Umbrellan omistama keskus Arklay-vuoristossa, ja sitä käytettiin yhtiön seuraavan johtosukupolven kouluttamiseen. Keskuksen alla sijaitsi erillinen tohtori James Marcuksen käytössä oleva tutkimuslaboratorio. Tohtori Marcus oli myös johtohenkilökunnan koulutuskeskuksen johtaja.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.