Resident Evil Wiki
Advertisement
Resident Evil Wiki
Summary
Plot
Gameplay
Development
Marketing
Reception
Credits
Gallery
Translation errors
Further notes


Cast
Bruce McGivern
Fongling
Morpheus
Superior Officer


Producer
Scenario
Game DesignProgram

Scenery Development
Character DevelopmentCharacter Development Support


Interface DesignCharacter DesignMusic And Sound Director


Sound EffectsCG Movie Development


Title Movie


Motion Actor

Motion Capture
Theme Song


Lyrics by
Music by

Art Work


Logo Design


Translation
Selling Plan


PromotionPublicity
Package & Instruction ManualCooperation CompanySpecial Thanks

DirectorRaj Ramayya
Claire O'Connor
Angus Waycott
Murrey Johnson


Tatsuya Minami
Kouji Nakajima
Hideshi Tatsuno


Noboru Sugimura
Junichi Miyashita
Toyokazu Sakamoto


Youchi Take
Hisao Akaki
Takumi Kudo
Tadayuki Hoshino

Atsushi Kuwahara


Masashi Kobayashi
Youchi Take
Katsumi Murata
Kazuya Takahashi
Takeshi Katayama
Toshiaki Matsuno
Toshiuiki Koike
Masatoshi Furubayashi


Yoshiomi Kure
Akira Yasui
Junichi Iwanaga
Takahiro Shimura
Tobu Kawamura
Atsushi Yamaguchi
Hisao Akaki


Satoshi Ueda
Kensaku Fujiwara
Masayuki Suzuki
Yoshihisa Shimizu
Atsushi Yamaguchi
Tsuneo Yamasaki


3D3 inc.


Hisao Akaki
Mai Takahara


Kei Yoshimizu
Satoshi Ueda


Nobuyoshi Sano


Manabu FujikiKei Yoshimizu
Shinya Kohno
Makoto Seki
Shinichi Rembutsu
Tomohisa Ishikawa

Shinji Watanabe
Shinji Takehara
Ryohei Murakami
Fujitaka Tani
Kenji Ishida
Soichi Kaburagi
Naoki Uchiumi


Daisuke Yamada


Masanori Tomita
Hiromi Shinjo
Emiko Saito
Hiroyuki Matsusue
Sawako Akimoto

Kenji Hata
Kiyo Yoshizawa


Tetsue Kawano
Sakura Munakata
Ken Hatsuumi
Takahiro Mashimo
Shintaro Seki
Kim Tae Yui"Gun Shot" / RIZE
(Epic Records Japan Inc.)
Jesse
RIZE


Toshiaki Mori


Satoshi Ukai


Manabu Takemura
Kaori Funakosi
Erik Suzuki


Norio Tanaka


Michiyo Aoki
Naoto Satou


Hiroko Nakamura
Takako AkutagawaMizuho ToyonagaNYK CRUISES CO., LTD.
AMD Japan Ltd.
Kimihiko Fujisaka
Yoshito Itou
Masatsugu Shinohara
Katumi Aoki
Masashi Imanaka
Minoru Horike
Mika Sugawara
Seiji Yamamoto
Narito Akase
Taizou Iwata
ROCKMAN CLUB

And YouEiro Shirahama
Takuya IwasakiProduction Studio 3

PRESENTED BY

CAPCOM


ⓒCAPCOM CO., LTD. 2003, ⓒCAPCOM U.S.A. 2003 ALL RIGHTS RESERVED.