FANDOM


Summary
Plot
Gameplay
Development
Marketing
Reception
Credits
Gallery
Translation errors
Further notes
Resident Evil The Umbrella Chronicles Ending Movie+Credits

Resident Evil The Umbrella Chronicles Ending Movie+Credits

Credits

Game Design

Scenario Writers


Game Designers


Planners


Scriptwriters


Graphics

Graphics Director

Character DesignersBackground Designer

Logo Designer

Illustrator

Chief Character Modeler

Character ModelersChief Animator

AnimatorsChief Event Animator

Event Animators
Chief Background Modeler

Background Modelers

Event ModelersEffects Designer

Chief 2D Designer

2D Designer

Real-time Event Director

Real-time Event AnimatorGraphics Tools

Graphics Supervisor


Event Coordinator

Kentaro Noguchi

Shigenori Kiwata
Taro Hasegawa
Shinsuke Komaki

Yasuko Shimoda

Yumiko Uchida

SHINKIRO

Ryuichi Noguchi

Kenji Nakata
Daigo Shigeyoshi
Tsuyoki Iijima

Tobu Kawamura

Sora Suzuki
Hideto Suzuki
Kensaku Fujiwara

Manabu Takamura

Yoriko Ito
Tateko Maeda
Kenji Asari
Shigemi Karaki

Atsushi Yamaguchi

Eiji Ookoshi
Shihgeru Tanabe
Chisato Endo
Daisuke Yanagisawa
Kenji Hoshio
Yoshiko Sannohe
Morihiro Okamoto
Yuichi Komagara
Midori Matsubara
Kenji Tokiwa
Satoshi Okuhara
Tsuyoshi Sugiyama
Syogo Tozyo
Chika Sakamaki
Takahiro Shimura
Naoki Murata (LIGHT-BREEZE)
Noriaki Nakamura (LIGHT-BREEZE)

Takashi Ninomiya (Jet Graphics Co., Ltd.)
Katsuhiko Shiono (Jet Graphics Co., Ltd.)
Ye Haizhong (Jet Graphics Co., Ltd.)

Tsuneo Yamasaki

Yuki Takazawa

Satoko Tsushima

Shinji Takehara (MOZOO Inc.)

Yoshiki Isozaki (MOZOO Inc.)
Yutaka Wakayama (MOZOO Inc.)
Go Hattori (MOZOO Inc.)

Yasutoshi Mori

Masayuki Suzuki
Midori Yamanouchi

Nobuhiko Ikeuchi


Programming

Program Manager

Lead Programmer

Programmers

Shinya Tsukizaki

Kazuaki Yokozawa

Tomoyuki Ando
Noboru Yanagisawa
Yuichiro Hino
Daisuke Sato
Hiromi Izawa
Teppei Ikeda


Music & Sound Effects

ghm sound team


Sound Manager

Sound Effects
ADR Producer

Assistant Producer

Assistant Producer

Scripter

Coordinator

English ADR Director

Voice Over Recording Consultant

Masafumi Takada (Grasshopper Manufacture Inc.)
Jun Fukuda (Grasshopper Manufacture Inc.)

Nobuyoshi Sano

Hideki Sakamoto (noisycreek Co., Ltd.)
Tsuyoshi Yukawa (noisycreek Co., Ltd.)
Atsuhisa Shimazawa (noisycreek Co., Ltd.)
Yuko Sunaga (noisycreek Co., Ltd.)

Takuya Shibata

Masanori Kobayashi

Ken Ohara

Kumiko Ogawa

Eiren Chong

Mary Elizabeth McGlynn

Cup of Tea Productions, Inc.


Movies

Director

Producers


Production Manager

Chief Designer

Designers


Motion Capture Editors
Motion Capture Actor Coordinator

Motion Capture Action Coordinator

Motion Capture ActorsMovie Resources

Hidé Gondoh

Shinji Shinohara
Akira Sugiyama

Shihgeru Oohata

Yuichi Nakamura

Kazumasa Takeuchi
Masami Tanaka
Kanji Ooshima
Satou Gotoh
Hiroshi Chiyama
Yuichi Sakai
Masashi Kikuchi
Tsuyoshi Nagai
Hiroshi Tomiyama
Fumihiro Watabe
Airi Suzuki
Kenrou Shimizu
Hideto Tsuchiya
Takashi Isoko
Katsunori Kondo
Takamitsu Kousaka
Hiroyuki Ishiguro
Masanori Itakura

Ryuji Tominaga
Ayako Sakuma
Taketo Nozawa
Kayoko Nagashima

Masaru Ikata

Nobutoshi Takahashi

Junichi Kikawa
Yasunari Kinbara
Kentarou Shimazu
Hidenori Takei
Misako Nagashima
Akemi Hirota
Katsuyuki Yamazaki

Yoshihiro Kura
Yukiko Sasaki


Support

Package Design/Promotional CG

LocalizationManual Design

Quality Assurance


3D Scans

Special Thanks

Satoshi Ueda

Eric Bailey
Brandon Gay
Kaori Funakoshi

Shinichiro Komizu

Junya Yoshimura
Taizo Iwata
Shouhei Okamura
Masaki Tsujioka
Hitomi Fuku
Kouji Ozaki
Fumio Takebayashi
Jun Sakaue
Yasumasa Urano
Miki Nishiguchi

Gentle Giant

Yoshihiko Wada
Yasuyuki Tsujino
Yoshiaki Hirabayashi
Takashi Fukumoto (Links DigiWorks Inc.)
and
ALL CAPCOM STAFF


Production

Producers


Advisors


Directors


Affiliated Companies

CAVIA
LIGHT-BREEZE
MOZOO Inc.
JET GRAPHICS CO., LTD.
NOISYCROAK CO., LTD.
GRASSHOPPER MANUFACTURE
LINKS DIGIWORKS INC.
NEOAGENCY CO., LTD.
D.A.G INC.
ASOBIMO
JUST CAUSE
CAPCOM

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.