m (→‎top: clean up, replaced: ''Resident Evil Zero'' → ''Resident Evil 0'')
(No difference)

Revision as of 03:47, 4 March 2018

Summary
Plot
Gameplay
Development
Marketing
Reception
Credits
Gallery
Translation errors
Further notes


Game Design

Assistant Director

Original Game Design

Production Manager

Coordinators


Scenario Editors

Takahiro Ushiroda
Takayoshi Miyake
Isamu Hara
Tomohiro Kida
Yasuhiro Itoge

Yuki Furukawa

Hideki Kamiya

Takeshi Taniguchi

Hidenori Fukukawa
Yodo Liu

Flagship
Noboru Sugimura
Hiromichi Nakamoto
Junichi Miyashita


- PROGRAM -

Program Supervisor

Main Programmer

System Programmers


Character Programmers


Creature ProgrammersMap Programmers


Demo Programmers


Sub‑screen ProgrammersEffect Programmer

Maintenance

Software Support

Shuichiro Chiboshi

Yoshifumi Hirao

Tomohiro Ueda
Hiroyoshi Iwasaki

Tsutomu Kobayashi
Yoshitaro Honjo

Masayoshi Itoh
Hideo Matsumoto
Mitsutaka Emori

Masao Ue
Tsukasa Murakami

Tatsuya Kitabayashi
Masao Ue

Hideo Matsumoto
Yoshitaro Honjo
Tsukasa Murakami

Mitsutaka Emori

Yuichi Oumi

Masamitsu Kobayashi


- BACKGROUND -

Background Graphic Supervisor


Background Graphic Director


Background Graphic Designers

Shadow Mapping

Background Sketch Artists


Background Artist

Title Logo Designed By


Title Screen Designed By

Koichi Minami


Hiroshi Kasajima


Satoru Hirano
Hirotaka Moriyama
Kiyoshi Haradai
Eri Inoue
Yuya Okada
Motohisa Tominaga
Ryuji Tamura
Makiko Nihari
Jianpimg Qiu
Chenhao Xu
Yan Huang
Sheng Xu
Haining Zhang
Ying Chen
Hairongu Tang
Jun Hu
Etsuko Hirose

Gentaro Sakai

Ryu Noguchi
Mitsuru Hirota

Toshiaki Mori (Shinkiro)

Naoki Katakai
Shigeomi Okamura

Naoki Yoshikawa


Executive Advisor

Promotional Producer

Producer

Director

Shinji Mikami

Hiroyuki Kobayashi

Tatsuya Minami

Kouji Oda

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.