FANDOM


Summary
Plot
Gameplay
Development
Marketing
Reception
Credits
Gallery
Translation errors
Further notes

Planning

System Plan


Scenario

Masaaki Yamada
Kazuhiro Aoyama
Junya Watanabe

Noboru Sugimura


Graphic

CG Modeling

Yasuyuki Matsunami
Motojo Fujita
Satoru Nichikawa
Miho Hamano
Jun Ogawa
Mitsuru Kuhahata
Tetsuya Shiraishi
Koji Wakasono
Junya Tasaki
Kazufumi Marui


Software Engineer

Main System


Scenario ProgramEnemy Program

Yasuhiro Anpo


Kiyohiko SakataSound

Music Composition


Sound Design


Dialogue Data Edit

MASAMI UEDA
SYUSAKU UCHIYAMA
SYUN NISHIGAKI


HIDEAKI UTSUMI
WATARU HAMA


NORIKO ANDO


CG Movie Crew

IMAGICA IMPRESSION

Executive Producer
Senior Producer
Production Manager


Director


Computer GraphicsEditor

Mixer

Motion Actor


Motion Data Edit

Special Thanks

Toshiaki Imamura
Tsutomu Torii
Noriyuki Tawada


Hikoshi Sasaki


Rica Shimazu
Novco Qino
Yoshihiro Yamamoto


Hiroshi Nagano
Tsutomu Shimobayashi
Nobusada Takahashi
Kiyoshi Shigenaga
Yoshinori Matsushita


Masashi Imanaka


Yumi Yata
Takayuki Yamada
Hitoshi Hashimoto
Wataru Ikeda


Naruo Ibaragi


Yoko Morioka
Kazuya Hiratsuka


Hidekazu Yamamoto
Lisa Sunada
Rica Maenami
Tomoko Matsutani


Chiaki Tanaka


Microsoft/SOFTIMAGE


Recording Crew

Cast

Leon S. Kennedy
Claire Redfield
Ada Wong
Sherry Birkin
Anette Birkin
Ben Bertolucci
Brian Irons
William Birkin


Engineer
2nd Engineer
Production Assistant
Producer

Paul Haddad
Alyson Court
Sally Cahill
Lisa Yamanaka
Jennifer Dale
Rod Wilson
Gary Krawford
Diego Matamores


Bruce Fleming
Ian Rodness
Lorraine Lang
Susan Hart


English Script

Translation
Script Editor
Editorial Supervisor

Takuya Shiraiwa
Dan Okada
Erik Suzuki


Special Thanks

Planning Cooperate


Software Cooperate


Graphic Cooperate


Sound Cooperate


Naming Contest Winner

Shu Takumi
Kuniomi Matsushita
Ryuta Takahashi
Miyuki Ohiro
Takeshi Enomoto
Jun Matsumoto
Akira Kazaoka
Shizuyo Ukai
Nobuaki Yamazaki
Takashi Hama
Keiji Ueda
Toshio Kajino
Makoto Tomozawa
Tomoyuki Kawakami
Naoshi Mizuta
Kenji Fujiyoshi
Kazuyasu Koyano


Publicity
Masako Honma
Keiichi Baba
Yoshihiro Ohno
Shinsuke Komaki


Support Company
Imagica
Flagship
Marui


Game Producer
Shinji Mikami


Promotion Producer
Keiji Inafune


General Producer
Noritaka Funamizu


Supervisor
Yoshiki Okamoto


Directed By
Hideki Kamiya
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.